[ad_1]

گیرنده پهن دالاس کابوی CeeDee Lamb یکشنبه شب یکی از چشمگیرترین رهگیری های فصل را در برابر وایکینگ های مینه سوتا انجام داد.

اندی دالتون یک پاس به لمب انداخت ، او دوباره شیرجه رفت تا توپ را در منطقه پایان اطراف مدافع وایکینگ بدست آورد. در حالی که خود گیر چشمگیر بود ، اما زوایای انتقال نشان می دهد که گیرنده صفحه عریض چه مقدار غلظت را برای گرفتن نیاز دارد.

BENGALS “JOE BROWROW بعد از خروج از بازی TROOT FOOT:” SEE NEXT YEAR “