Monthly Archives می 2021

قفل ریموتی درب چیست؟

امروزه یکی از نیازهای بیشتر شرکت ها ، مطب ها ، طلافروشی ها ، مطب پزشکان و موسسات حقوقی ورود از درب مدیر عامل یا اتاق دبیر از راه دور است...

More

پاداش تمام این حذفیات افزایش شتاب خودرو شما است

هر خودرویی یک سیستم کامپیوتری با نام ایسیو یا ECU دارد. دلیل این نامگذاری این است که از ابزار مخصوصی به نام فیلر استفاده میشود...

More