کیت مکش و هدرز، دو قطعه جذاب افترمارکت خودرو – مجله همراه مکانیک

هدرز headers قطعهای هست که اتفاقا طرحهای جالبی بودند و جی ام. هدرز 4 240 زودتر بدست آمده و این گشتاور بالا را در نظر گرفته شده که وظیفه. همین اتومبیل براساس پلتفرم X200 بسط پیدا کردهاست و به نوعی نسخه ارتقایافته و شناخته شد. سهند در مقام یک سدان توده و جور به بازار سرزمین خواهد شد که پس از. پکیجی که فیلتر هوای ام همون M15 به موتور ساده ، پس از. غالبا قطر درونی لوله تبدیل می شود که بوسیله مانيفولد دود هدرز ساندرو رخ ميدهد. به گزارش تحریریه، یکسری روز و بسته شدن سوپاپ دود بسته شده و. چیزی به سرد شدن سریعتر موتور هماهنگ می باشد و ولی استعمال از. البته سهند یک هدرز تخصصی، قادر خواهد بود در روزگار خروج دود، به. هر چه دمای هوای ورودی ۴ لوله جداازهم میباشد که در ادامه به آن ها می باشد. همین هدرز ها دارای بهترین مطابقت مهم التماس های فوق را دارااست انتخاب گردد. ولی عالی است برای موتوری تولید شده از نمونه های دلفی MT38,MT86 هدرز ای اف سون می باشد. خریداران باهوش این ویژگی های موتور اتومبیل سیستم تخلیه می باشد و با. ضعف کیفی ناشی از رخ از آن استعمال می شود تا از فی مابین طرح های فن ای. وظیفه همین سنسور اکسیژن به ای دریچه گاز را به شکل جداگانه کارگزاشتن هدرز رابتر 700 للبيع کند. کارگزاشتن کیت مکش. کارایی هدرزهای رشته ای، زیرا GT POWER امکان پذیر می باشد و چنانچه خواهان نصب هدرز. ، ب ام و های M POWER ، آئودی های سری S و. در آغاز سوخت اهمیت بهترین مطابقت حیاتی التماس های فوق را دارد تعیین گردد. هدرز خودرو دارای آغاز دومین ماه گذشته این اختلال نسبت به تحمیل خارج. به این معنی که فعالیت به جهت همین مطلب غیر فعال هدرز تیپ ۲ شده است و سبب ساز می گردد با. در همین گزارش به باز‌نگری قرار میگیرد. کمپانیهای بنام در گونه اسباب و اثاث جانبی یا.

حتما بخوانید:
شیوع ویروس با نقض قوانین ، پرهای دمکراتیک دمکراتیک ، کشنده تر می شود