چرا سود پرک؟

سود سوزآور جهت مراقبت و دوری از کپک زدن زیتون و گرفتن تلخی زیتون بعنوان سود زیتون کاربرد دارااست . علاوه بر این، انحلال سدیم هیدروکسید گرمازاست و گرمای حاصل می تواند منجر سوختگی با گرما یا آتش گرفتن مواد آتشگیر شود. کاستیک سودا به عامل اقتدار بالای قلیایی و بضاعت واکنش مهم اکثری از ترکیبات و همچنین حلالیت فراوان قابل قبولی که در آب و حلالهای دیگر داراست در حوزههای صنعتی گوناگونی کاربرد دارد. سود پرک یا هیدروکسید سدیم یک نوع ماده شیمیایی فراوان فعال هست که به نام هایی چون کاستیک سودا، سود سوز آور، سود جامد پرک و در مواقعی نایاب به نام سود چربی گیر صنعتی نیز دارای اسمو رسم شده است. آسیب ناشی از محتویات باتری نیست، بلکه جریان الکتریکی ایجاد شده سبب ساز ساخت سدیم هیدروکسید می‌شود و مری و رگهای خونی را میسوزاند و می تواند باعث به خونریزی منجر به مرگ شود. سود پرک چیست: سود پرک در صنعت مهم نامهای سود سوزآور، کاستیک سودا (Caustic Soda) و سدیم هیدروکسید (Sodium Hydroxide) هم شناخته میشود. هیدروکسید سدیم (به انگلیسی : Sodium hydroxide) ، به عنوان لیس ، سودا ، سود سوز آور ، کاستیک سودا ، سود پرک و سود مایع هم شناخته است. سدیم هیدروکسید نسبت به فلزات زیادی هم خورنده می باشد مانند: آلومینیوم اساسی تماس حیاتی قلیا واکنش نشان می دهد و باعث ایجاد گاز هیدروژن قابل اشتعال در تراز تماس میشود. مانند دیگر اسیدهای خوراکی و قلیایی، تنها قطره ای از محلول سدیم هیدروکسید میتواند به راحتی پروتئینها و چربیها را در بافتهای زنده از شیوه هیدرولیز آمید و هیدرولیز استر جداسازی کند، که در نتیجه باعث سوختگیهای شیمیایی می‌شود و ممکن می باشد منجر ساخت کوری مستمر در زمان تماس سود پرک چیست اهمیت چشم شود. سود پرک در صنعت پلیمر و پت هم مصرف فراوانی دارد لذا به تیتر چربی بر استفاده میشود. صنعت های شیمیایی حدودا ۴۰ % از بازار تقاضای خرید کردن سود پرک، گرانوله، قرص و مایع را به خود اختصاص می دهند. براین اساس اساسی تعیین شکل و خلوص سود پرک، به راحتی میتوانید محصول آیتم نظرتان را آنلاین خریداری کنید.

حتما بخوانید:

هورنت چیست؟