[ad_1]

بر اساس گزارش ها ، ترافیک در پل خلیج سانفرانسیسکو-اوکلند بعد از ظهر شنبه به دلیل کاروان معترض حمایت از مبارزات کشاورزان در هند به خزیدن کاهش یافت.

به گزارش روزنامه سانفرانسیسکو کرونیکل ، این مربا کمی قبل از ساعت 2 بعدازظهر PT اعلام شد و از ساعت 5:30 بعد از ظهر آرام گرفت.

شبکه های اجتماعی پر از پست های رانندگانی بود که در بن بست مانده بودند.

پاریس هفته آخر اعتراضات ، خشونت علیه قانون امنیت را می بیند

یک مرد نوشت: “من حدس می زنم که ما به طور رسمی خلیج فارس هستیم ، در حالی که در اعتراض به اعتراض اعتراض کردیم: #FermmerProtest در حمایت از کشاورزان در هند”