وکیل مهریه – گروه وکلای عدالت نویسان

نحوه صدور اجرائیه و هم تخصیص تعداد سکه به جهت توقیف اموال زوج و علی النهایه صدور اجرائیه و ارسال مدارک به اداره تصویب جهت انجام امور مربوطه و طی نحوه رسمی آنکه به وسیله دفترها با شخصیت ازدواج شکل میپذیرد. از این رو به طور معمول طرفین برای پرسرعت تر انجام شدن امور و رسیدن به نتیجه مطلوب از یک نماینده قانونی مهریه کمک می گیرند. به این معنا که شوهر در ضمن دادخواست اعسار خود و معرفی دو شاهد از دادگاه می خواهد اهمیت اعتنا به وضعیت مالی و عدم بضاعت در پرداخت مهریه، بدهی او را تقسیط کنند. یک عدد از مهم ترین و مهم ترین وظایف وکیل مهریه، ارائه سرویس ها مشاوره حقوقی است. همین مهریه، میزان مهریهای است که با اعتنا به حالت عرف جامعه و ویژگیهای زن تعیین میگردد. دریافت مهریه در هر گونه طلاقی، حتی طلاق غیابی، قابلیت پذیر است. و هر وکیل در راستا خاصی توانایی دارااست مثل وکیل ارتباط نامشروع که این وکیل خوبتر از دیگر وکلا می تواند به شما یاری کند. البته به طور معمول قبل از این که زوجه مبادرت به اخذ برگ جلب نماید شوهر دادخواست اعسار خویش را تقدیم دادگاه می کند و مانع دستگیر می شود. نماینده قانونی خوب مهریه می بایست به تواند به راحتی و فارغ از دردسر مهریه زوجه را از زوج بگیرد. به طور نمونه در صورتی که مهریه وجه نقد باشد بایستی به میزان سه % آن بابت هزینه دادرسی تمبر فسخ شود و یا در صورتی که مهریه انتخاب شده سکه باشد، ارزش تمام تعداد سکه ها بر شالوده قیمت روز چک کردن و به میزان سه % از تمام آن مبلغ، تمبر فسخ می‌گردد و در صورتی که حکم به نفع زوجه صادر گردد زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق قانون مسئول پرداخت کل هزینه دادرسی و ابطال تمبر نیز خواهد بود. مهریه مبلغی هست که هنگام عقد بر پایه قوانین فقاهتی از طرف مرد به زن واگذار می شود. اگر کسی بر طبق ضابطه تجارت تاجر باشد، اعسار از پرداخت مهریه یا هر حکم دیگری از او پذیرفته نمیشود. بنابراین چنانچه شوهر شما مالی ندارد که توقیف شود سرانجام مهریه شما نهایتا به تقسیط مهریه ختم خواهد شد که هر چندین ماه یکبار می توان به اجرای احکام حقوقی دادگاه مراجعه نمود سکه یا مبلغی که پرداخت شده را دریافت نمود. همینطور در پیوند درج شده طرز چک مهریه به نرخ روز را تفسیر داده ایم. طریق تقسیط نیز بستگی به حالت مالی شوهر دارد. در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب وب سایت وکیل مهریه در تبریز.

حتما بخوانید:
بسته بندی اصولی