هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای مختلف دستهبندی کرد، بنابراین شرکت سازنده بایستی دارای توجه به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک دسته از همین قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را میتوان در سه جور کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی دارای اعتنا به موضوعاتی زیرا ارتقاء قدرت هدرز، دقت به مقدار آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی هست که برای ارتقا شتاب و قدرت ماشین مورد به کار گیری قرار میگیرد ، برای این که بتوانید نهایت راندمان را از خودرو پراید اخذ کنید این آیتم یکی از از مورد ها حتمی میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی می باشد که تراز آن صیقلی وجود ندارد و زبر و ناصاف نیز به نظر میرسد، از همین جهت در هنگام خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از شیوه خمکاری به کار گیری شده است، تراز آن صاف و صیقلی دیده میگردد و به همین عامل خروج گازهای آلاینده به بهترین حالت ممکن رخداد میافتد. درصورتیکه بخواهیم در ارتباط حساس طراحی همین قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که این قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که چنانچه اینچنین نباشد و بر روی تراز آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، به این ترتیب ایجاد و طراحی همین قطعه را میتوان یک فعالیت مشقت بار و تهی دست به دانش منحصر به فرد در نظر گرفت. در یک تعریف و تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همچنین تقویت موتور در نظر گرفت که در هنگامی که قیمت ماشین بالا می‌رود و افراد بضاعت و توان خرید یک اتومبیل پرقدرت و با میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن می‌کنند که کارگزاشتن این قطعه سبب بروز ویژگیهای مختلفی در اتومبیل نیز میشود. درصورتیکه در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز به کار گیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، حساس شتاب و عملکرد بهتری از ماشین بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط کلیدی طراحی و ایجاد همین قطعه اهمیت دارد، زمان و هزینهای می باشد که شما باید به جهت آن در حیث بگیرید، ایجاد هدرز را میتوان یک مراحل وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این استدلال بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر بر روی اتومبیل نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کارگیری نمیکنند. همین دو قطعه از حیث فرآورده و ساختاری دارای یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی با کمترین مقاومت از اگزوز ماشین بیرون می شوند و پروسهی انجام همین واقعه حیاتی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه حیاتی مانیفولد، پر سرعت و آسانتر می باشد و همین مسئله خویش می تواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط اساسی هدرز فولادی پراید وب تارنما خود باشید.

حتما بخوانید:
کریس ایوانز ، زاک براف فعالان ترامپ "هرگز" را فراموش نخواهد کرد