میزان مصرف چسب یا رزین FRP ، در بین 800 تا 1000 گرم در هر متر مربع و بسته به سطح بتن ( فیلم و ضخامتی در حدود 700 میکرون تولید می نماید ) است. ضخامت پایینتر – به این معنی که عرضه متاع از 100 تا 300 گرم در هر متر مربع – منجر می شود چسبندگی بیشتری به عضو بنا بتنی داشته و شکل هندسی مدت زمان بتنی را محافظت می کنند. همین کالا وارداتی هست و کشورهای آلمان ، سوییس و انگلستان برندهای مطرح تولید کننده ی آن هستند. 1- فرض بر این میباشد که مقاومت های بدست آمده از سازه بتنی در محدوده 85 تا 65 % جایگاه مقاومتی طراحی شده باشند . این سازه ها مهم تنوع در میزان مرغوب بودن و عملکرد می باشند البته همه در ارتفاع دوران در گیر فرسودگی و تخریب می شوند. افزایش هزینههای ساختمان سبب ساز شده بجای تخریب و بنا نمودن دوباره سازه، از طرز پروسه مقاومسازی ساختمان کمبودهای بنا را تامین کرد و اصلی مرمت ساختمان قابلیت و امکان استفاده دوباره و بهرهبرداری از سازهها سوای صرف هزینه مضاعف را آماده کرد. همینطور هزینه مقاوم سازی کلیدی ژاکت بتنی هم نسبتا مضاعف است. براین اساس در حین اجرا سطح بتنی دارای پاره ای از چسب به و طرف اتصال لمینت FRP با بتن هم مقداری دیگر آغشته می گردد. همچنین بر مبنا کارایی هم 1) یک محوره ( تحمل گیرایی را در یک جهت دارند) و 2) دو محوره ( در 2 جهت گیرایی را تحمل می کنند) هستند. ژل FRP یک چسب اپوکسی میباشد که خواص آن برای چسبندگی بیشتر ( تحمل جاذبه در میان 11 تا 15 تن) و اهمیت مخلوط 5/2 هاردنر بتن به 5/7 رزین در کلینیک بتن جمهوری اسلامی ایران طراحی و تولید شده است. برای مطالعه ی عمده به صفحه 7 و 15 کاتالوگ محصولات و جهت اطلاع از شیوه خرید و ارزش اشکال محصولات بتن حساس مشاوران فنی کلینیک بتن ایران در تماس باشید. در همین نحوه در صورتی که بتوان از چسبندگی دربین بتن قدیم و تازه مطمئن شد، از لحاظ فنی روش مقاوم سازی سقف تیرچه بلوک بسیار مناسبی است. 2- لغزش نسبی فی مابین الیاف FRP و تراز بتنی – بر پایه تمهیدات اجرایی- وجود نخواهد داشت. اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه مقاوم سازی در زلزله بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر