مرکز پژوهشها – آیین نامه راهنمایی و رانندگی

در شکل فراگیر شدن این شیوه، دیگر رانندگان خلاف‌کار نمیتوانند حیاتی استعمال از داده ها برنامههای مسیریاب و ثبت محل دوربینهای پلیس نسبت به قانونشکنی و تخلفات حادثهساز مبادرت کنند؛ چرا که پهپادها در طول نسبتا بالا و به دور از چشم رانندگان تخلفات رانندگی را رصد می‌نمایند و اتفاقات جادهها و راههای مرزوبوم را به طور دائمی در دست گرفتن و گزارش میدهند. هم میشود. ازجمله قابلیتهای این پرندههای هدایتپذیر بهکارگیری در یگانهای پلیس به منظور کنترل، محاسبه و رصد اتفاق ها روزمره در معابر و راههای حیاتی است. پرندههای بدونسرنشین نقش مهمی در ارائه خدمات ارتباطی بیسیم بهموقع و حتمی برای بازیابی خدمات، فورا پس از فاجعه و کاربردهای امنیت عمومی، شهر هوشمند و پلیس هوشمند ایفا میکنند. البته به نطر می‌رسد که یا این درآمد به حساب همین ارگانها واریز نشده و یا این وزارتخانه و سازمانها همین میزان دارایی را صرف امور دیگر میکنند. به عبارتی ۳۰ % درآمد حاصل از جریمه خودروها به حساب شهرداری واریز میگردد اما ۷۰ درصد باقی‌مانده در دست سازمانهای مدنی می باشد که صرف امور گوناگون میکنند. برای مثال بر شالوده ضابطه بودجه، ۳۰ درصد درآمد حاصل از جریمههای رانندگی بایستی به حساب وزارت رویه و شهرسازی واریز شود تا صرف کارها متفاوت همین وزارتخانه شود. البته به حیث می رسد که یا این که دولت سهم وزارت رویکرد و شهرسازی را نمیدهد و یا همین سهم، خرج دیگر هزینههای این وزارتخانه میشود. اهمیت مجهز شدن پلیس راهور به فناوری پهپاد امکان در اختیار گرفتن تخلفات رانندگی حتی بدون حضور فیزیکی پلیس یا این که استفاده از دوربینهای ثابت ساکن در بزرگراهها نیز فراهم خواهد بود. ولی در تابلوهای اخطاری یا هشدار دهنده ۷ دسته تابلو دیگر نیز وجود دارد که به شکل مثلث نمی باشند. در همین دوران که کرونا بیداد میکند، محدودیتهای تردد هم در بعضی نقاط وجود دارااست که در آن‌ها قابلیت و امکان سرایت ویروس اکثر است. که مشکلی بابت ایمنی پرواز در آنان وجود ندارد، کار میکند. اما فقط در ۷ شهر مرزوبوم دوربین ثبت تخلف وجود دارد و از بین ۴۵۰۰ دوربین تصویب تخلف در راههای اساسی و شهرها، ۴۹ درصد دوربینها معیوب هست و کار آزمون دین نامه موتور 1400 نمیکند. ماده9ـ رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمهنامه معتبر فرد ثالث و به جهت خودروهایی که بیش از پنجسال از ایجاد آنان میگذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در شکل مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه کنند. درصورتیکه از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد ازمون ایین طومار ی بی سوادی لطفا از برگه ما بخواهید.

حتما بخوانید:
لولو جونز دوباره به بوکسلی بازگشت و به دنبال مدال المپیک دست نیافتنی است