لیفت گوشه چشم با نخ: مزایا و معایب لیفت شقیقه با نخ چیست؟

در همین روش، دکتر معالج مربوطه قسمتهای میانی شکل بیمار (یعنی گونهها و ذیل پلکها) را هدف قرار می‌دهد و دارای ایجاد برشهایی در نواحی گوناگون گونه، به بالا کشیدن آنان یاری میکند. بهوسیله این نوع لیفت، خطوط پنجه کلاغی کمتر میشوند و پوست اطراف شقیقه همینطور گوشه ابرو و بالای گونهها نیز سفتتر میشوند. برای مثال می تواند باعث زیر افتادن بخش خارجی ابرو شده و چین و چروک گوشه های دیده را بیشتر کند. به جهت ترمیم و جوان سازی یک سوم بالایی صورت (گوشه خارجی چشم ها، ابروهای خارجی ،بالای نوع ها، و بخش طرفی پیشانی ترفند های جراحی و غیر جراحی متعددی وجود داراست که در بهترین وضعیت پوست و ظاهر این بخش از رخ را برنا و زیباتر می کنند. به نسبت سایر بخش های صورت ممکن میباشد پوست شقیقه زودتر از نواحی دیگر دچار افتادگی شود و این مسئله می تواند روی ظاهر بخش خارجی ابرو و پیشانی را ذیل اثر گذاری قرار بدهد. در سالیان اخیر لیفت گوشه چشم دارای نخ طرفداران متعددی پیدا کرده هست و به شدت مورد دقت قرار گرفته است. همچنین همین جراحی سبب ساز برطرفسازی و صاف شدن چین و چروکهای اطراف چشم و زیباتر شدن چشمها و برنا شدن چهره میشود. عاقبت همین عمل سبب ساز به کشیده تر شدن چشم ها و همچنین زیبایی ابروها می شود. افرادی که اهمیت افتادگی پوست در همین حیطه روبرو میباشند اما کلیدی ظواهر پوست در سایر بخش های رخ مشلکی ندارند، می توانند با کمک فعالیت زیبایی بالابردن شقیقه به رجوع جوانی صورت خود یاری کنند. تا همین بخش به رخ کلی اهمیت لیفت شقیقه، مزایا و معایب آن آشنا شدید نوبت به آن می‌رسد گونه های روشهای لیفت را بررسی کنیم. لیفت شکل حیاتی نخ یک عدد از روشهای رایج، بیدردسر و ناچیز هزینه میباشد که شما بلافاصله پس از انجام آن میتوانید نتیجه فعالیت را بازدید کنید. علاوه بر این، آناتومی استخوان شقیقه شما آیتم نظارت قرار می گیرد و یک برنامه درمانی برای جوان سازی صورتتان تدوین کردن خواهد شد که در غایت ما را به هدف ها و نتایج آیتم انتظارمان نزدیک می کند. طی یک جلسه مشاوره میزان مرغوب بودن پوست شما در منطقه شقیقه از حیث راحت بودن، وجود چین و چروک و … قبل از اینکه هرگونه عملی آغاز شود شما بایستی مهم یک جراح خوب مشورت کنید. پس از آن زمانی برای جراحی تعیین می‌شود و شما باید در روز گزینش شده مهم رعایت موردها مطرح شده در جلسات مشاوره و یار داشتن وسایل موردنیاز در بیمارستان حاضر شوید. در اینجا بخش اعظم به بررسی وب وبسایت لیفت شقیقه با بوتاکس.

حتما بخوانید:
10 راه‌هایی که لباس مرد آهنی زندگی جنسی شما را بهبود می‌بخشد.