فواید شیر فشارشکن چیست؟

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، پزشک معالج مجتبی طحانی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم ها و فنون نوین دانش گاه تهران و مجری طرح تحقیقاتی سامانه فشارشکن نرم، حیاتی اعلام این مطلب گفت: «با توجه به گستردگی خطوط آب شهری و اختلاف ارتفاع قابلتوجه در بین تصفیهخانه تا مصرفکنندگان، عموماً جریان آب در خط لوله اهمیت فشار بالایی است. فشار آب در هنگام جریان یافتن آب فشار سوپاپ را در بازدارنده رجوع جریان شلنگ گشوده می نماید . فشار شکن آب بایستی در بالاترین نقطه سیستم در موقعیت عمودی نصب شود . 5- مقدار فشار خروجی را روي گیج فشار نصب شده، روي شیر فشار شکن می قدرت تماشا نمود. در صورتی فشار خروجی از شیر فشار شکن کمتر از فشار تنظیم شده باشد، پایلوت با باز شدن خویش شیر را باز کرده و جریان بیشتری وارد تیم می کند تا فشار سیستم به حد تعمیر فشار شکن هیدرولیک تهیه و تنظیم شده برسد. در شیرآلات فشار شکن پایلوت دار، عمدتا حد معینی از فشار تهیه و تنظیم می گردد. بر این اساس این جور از شیرها به دودسته هیدرولیکی و پنوماتیکی تقسیم میشود. پایلوت موجود در همین تجهیزات به کاهش فشار کلیدی هست و موجب فعالیت افتادن شیر دارای میشود. پزشک طحانی اساسی تاکید بر اینکه همین زمان تولید انرژی، نیز مهم مزایای اقتصادی و هم مزایای زیستمحیطی است، گفت: «راه حل نوآورانه، جایگزینی شیر فشارشکن حیاتی سامانهای میباشد که علاوه بر تعدیل، خنثیسازی و هدایت به خارج، نیروهای فشار مازاد از درون لولههای خطوط انتقال و توزیع آب، همین انرژی مازاد را احیا کرده و به رخ انرژی قابل مصرف مانند انرژی الکتریکی ارائه میکند». منشاء انرژی الکتریکی ممکن میباشد جدا شود و همین موضوع امری اجتناب ناپذیر است، در حالی که بسیار کلیدی میباشد که شیرهای فشارشکن به طور همیشگی عمل کرده و فشار جریان خروجی سیال را در اختیار گرفتن کنند. به طور کلی شیرآلات صنعتی برای کنترل فرآیندها و سوق دهی جریان سیال به عمل می روند. مکانیزم کارایی شیر فشار شکن بدین شکل می باشد که سیال خروجی از شیر فشار شکن که فشار کمتری نسبت به سیال ورودی دارد، بر سطح دیافراگم فشار تنظیم فشار شکن هیدرولیک وارد می کند. بخار سیال متراکمی می باشد و حجم آن در واحد وزن هر قدر که فشارش کمتر یابد، افزایش می یابد. این شیرآلات وظیفه دارا‌هستند به فشار موجود در شبکه انتقال سیال را در دست گرفتن نمایند و به این ترتیب از ارتقا بی رویه فشار و بروز حادثه پرهیز کنند. طبیعتاً ارتقاء فشار و انبساطی که در سیستم خواهیم داشت، نمیتواند به خودي خود آزاد گردد. شیر فشار شکن کمپانی میراب از نوع شیر فشار شکن پایلوت دار بوده که طراحی اش منحصربه‌فرد بفرد و از ابداعات خویش کمپانی میراب می باشد.

حتما بخوانید:
ترامپ تهدید به حق وتو در لایحه دفاع بیش از بند 230 را دو چندان می کند