پودر کربنات پتاسیم جهت تهیه و تنظیم تیزاب کاربرد دارد. این ماده همچنین در روند تولید کشمش سبز کاربرد دارد و از ادغام پتاسیم کربنات و روغن و آب برای فراهم سازی انگور برای خشک نمودن به کار گیری می شود. این فرآورده در انواعی از مواد غذایی مانند ساخت محصولات نانوایی هم استعمال می شود.همچنین پتاسیم آیتم نیاز در خوراک دام ها را می اقتدار ازآن تامین کرد.از همین ماده در خاموش نمودن شعله های آتش مهم حرارت بالا استفاده می شود. کربنات پتاسیم یک ماده خشک کن با اثر متوسط می باشد که حیاتی مواد خشک کن دیگر مانند کلرید کلسیم و سولفات منیزیم ناسازگار است. کاربردهای معاصر به ویژگیهای کلیدی ترکیب، از جمله بضاعت آن در آزاد کردن گرما (گرمازا) که آن را بهعنوان یک ماده خشککن اثر گذار تکیه میکنند. کربنات پتاسیم را می قدرت در خاموش کردن شعله های آتش دارای حرارت بالا (مانند آتش سوزی های نفتی وانواع دیگر از آتش سوزی کلاس B) به کار گیری کرد .این ماده برای خاموش نمودن و خودداری از بسط آتش بسیار موءثر می باشد و هر دو وضعیت خشک و آبدار آن در اطفاء حریق کاربرد دارد. فشار بخار این ماده ناچیز میباشد و نمیتوان یک نقطه ذوب به جهت آن انتخاب کرد، زیرا کربنات پتاس در دمای بالا جزء‌جزء‌کردن میشود. از نامهای دیگر کربنات پتاسیم می توان به کربنات پتاس نیز اشاره کرد. کربنات پتاسیم به جهت ترکیبات اسیدی مطلوب وجود ندارد البته میتوان بهعنوان یک ماده خشککن در فاز آلی که پاره ای ناخالصی اسیدی دارد به کار گیری کرد. افزودن مکمل پتاسیم تأثیری بر شاخصهای مورد مطالعه نداشت اما نرخ تنفس را کمتر داد. دمای رکتوم، ضربان قلب و نرخ تنفس سه توشه در هر پتاسیم کربنات را از چه جایی بخریم دوره اندازهگیری شد. در اواخر قرن هجدهم آمریکای شمالی، قبل از توسعه و گسترش پودر پخت، خاکستر مروارید بهعنوان عامل نیترو در نان پر سرعت استفاده شد. خاکستر مروارید در ایالات متحده در قرن هجدهم به عنوان یک برهان خمیرمایه در پخت نان به کارگیری می شد. پودر کوچک و سفید رنگ باقی باقی‌مانده خاکستر مروارید بود. از حیث تاریخی، کربنات دیپتاسیم با پخت پتاس در کوره ایجاد میشده میباشد که پودر سپید تولید شده به عبارتی کربنات پتاسیم است. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها مضاعف بیشتر در مورد کربنات پتاسیم در جدولانه لطفا به بازدید از وب وب سایت ما.

ایندکسر