طراحی هتل، طراحی هتل و رستوران ، طراحی دکوراسیون هتل – خانه ایرانی

همین پوشه که به صورت پاورپوینت می باشد، در ۴۲ اسلاید حاوی جايگاه بندی هتل ها بر شالوده ستاره – معرفی اشکال هتل – نوع بندی هتل ها از لحاظ مرغوبیت و میزان مرغوب بودن کلی – بررسی ضوابط و مقررات طراحی هتل 5 ستاره می باشد. همین فرمان در مورد صندلی های دستشویی که باید اساسی لولاهای بسته نرم کارگزاشتن شوند نیز صحت می کند. شکلهایی که حفره های آسانسور و سرویس ها را در گوشه های داخلی قرار می دهند امتیازاتی چند اصول طراحی هتل 5 ستاره دارند. روش نورپردازی صرفاً سقفی، بخش اعظم به ایجاد سایهها میپردازد تا نورپردازی، و چون سناریویی برای طراحی نور ندارد، بیهیچ مزیتی تشخیص چهرهها و اماکن را دچار اختلال و ابهام میکند. طرح رنگهای یکنواخت و همت به جهت ساخت حس تعلیق دارای به عمل بردن میزهای سنتی و لامپهای استاندارد از پاراگراف عواملی است که کماکان در اتاقهای اقامتگاههای متفاوت به دیده میخورد. اخیراً نورهای شبانهای طراحی شدهاند که کلیدی تامین دستکم نور آیتم نیاز، رفت و آمد شبانه بدون تولید مزاحمت را به جهت نیز اتاقیها آسان کرده است. بدیهی است که هیچ کس نور خیرهکننده و تند را در ساعت ۳ صبح یا یک نور بیرمق و فضای بدون‌نور نیز روزگار کلیدی آغاز روز را نمیپذیرد. اتاق به تیتر مرکز آرامش هر فردی محسوب می‌گردد و اشخاص در سفر یا این که مأموریت هم این انتظار را دارا‌هستند که آرامش، امنیت، پاکیزگی و هر آنچه حس خوب را منتقل میکند، داشته باشند. نورپردازی بایستی فضای بصری را برانگیزاند. کلیدی دقت به گونه غذایی که در هر رستوران سرو می‌شود می توان نورپردازی را چنان تعریف و تمجید کرد که مدت زمانی که خرید کننده میتواند در محل بماند، انتخاب شود. در بسیاری ازکشورهای جنوب آسیا که مکانهای غذاخوری در کنار هتل تعریف و تمجید می گردند و کاهش به رستورانی منقطع برمیخوریم، به رخ عرف رستوران مهم هویتی مستقل طراحی می گردد و ذیل مجموعهای از امکانات اقامتگاه به حساب نمیآید. درصورتیکه راهرو طولانی باشد (که در اکثر موردها چنین است) حتمی می باشد که همین مسافت در نقاطی شکسته شود و این فعالیت می تواند به کمک تعریف‌و‌تمجید واحههایی از نور چگالی شکل گیرد. شیبه های ۲۰% – راهرو ها به عرض ۹۱۵ میلیمتر – درها به عرض ۸۱۵ میلیمتر به شکل کل گشوده – سرسراها ۴۶۰ میلیمتر عریضتر از در – در کمد ها به رخ کشویی – قفسه ها به ارتفاع ۱٫۳۷ متر – حمام ها اهمیت فضای باز اهمیت ۱٫۵۲ متر و عرض ۲٫۷۵ متر – میز سرویس بهداشتی به ارتفاع ۸۶۰ میلیمتر که فضای اضطراری به جهت زانوها ۶۸۵ میلیمتر و ارتفاع آینه از کف ۱ متر – طول صندلی میز توالت ۴۳۰ میلمتر – سوییچ ها در ارتفاع ۱٫۲ متر – تختها به طول ۴۵۰-۵۰۰ میلیمتر – فاصله تخت و مبل ۹۱۰ میلیمتر – اتاقهای استاندارد به عرض ۳٫۶۵ متر. در اینجا عمده به بررسی وب وب سایت پروپوزال طراحی هتل 5 ستاره.

حتما بخوانید:
نمایندگان محافظه کار تلاش های طولانی را برای استیضاح فرماندار NH پس از دوره انجام دادند