ضد کف چیست

هميشه حاوی مواد اضافی فعال در تراز هستند و برای افزايش خاصیت ديگر در ادغام نهايی ، بیش تر می شوند مثل : مرطوب کننده های سطح ، امولسيون سازي ، پاشنده ذرات شوينده ها .يکی از جوانب گيج کننده در کاربرد ترکيبات شيميايی موادسازنده فعال در سطح کلیدی خواص ضد کف کنندگی درمحلول ديگر به عنوان از بين پیروز امولسيون هست . کارکرد این مواد به صورتی هست که اهمیت تشکیل یک لایه روی فوم، موجب شکستن مولکول های گاز داخل حباب ها شده و حیاتی خروج گاز از همین حباب ها کف یا فوم های تشکیل شده از دربین می رود. رخ دهد. ایجاد کف در طی این فرآیندها کف موجب کمتر بازده تجهیزات شده و بدین ترتیب هزینه های گزافی را به صنایع وارد می کند. از خواص ضد کف غیر سیلیکونی همین هست که موجب ترکیدن حباب های آب و داروی ضد قارچ کف پا نیستی کف میگردد. از مزایا ضد کف غیر سیلیکونی این می باشد که میتوان از آن در محیط های آبی و هم غیر آبی استعمال نمود. به طور معمول مقدار 100 ــ10 میلیگرم در لیتر کافی خواهد بود.این ماده را بهتر هست قبلأ به نسبت 1 به 10 اهمیت آب رقیق نموده و سپس آن را گزینه استعمال قرار داد. اثر مارنگونی یک دلیل ثابت کننده پهناور در فوم است و تحت فشار اسمزی قرار می گیرد. آنتی فوم سیلیکونی برای خودداری از تشکیل فوم در فرآیندهای آسفالت دوچندان موءثر است. کف از عوامل نامطلوبی می باشد که بازدهی ساخت را در صنعت های متعدد کاهش می دهد. ضدکف سیلیکونی یا این که آنتی فوم سیلیکونی یک امولسیون چسبناک سپید رنگ می باشد که از دهه 1960 برای کاربرد های گوناگون صنعتی استعمال شده است اما در مقیاس بزرگ از دهه 80 گزینه استعمال قرار گرفت. از ویژگیهای مهم آنتیفوم ها، این هست که به آسانی و به شتاب روی مرحله کف توسعه مییابد و معمولا تمایل دارند که در بین آب و هوا حرکت کنند و سبب ساز ترکیدن حبابهای هوا و از فی مابین رفتن کف شوند. همین مواد بر پایه سیلیکون بوده که ویسکوزیته تحت و اقتدار بالایی دارند. آنتی فوم های روغنی : این گونه یک حامل روغنی دارا‌هستند که ممکن است یک نوع روغن گیاهی یا این که موم باشد که غیر قابل حل شدن در آب هستند. ، صنعت تولید شکر است. کف بیش از حد در پروسه ایجاد سبب ساز به موقعیت های ایمنی در دست گرفتن نشده، کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه ها و مشکلات حمل و نقل می شود. چنانچه از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه ضد کف ها لطفا از کاغذ ما بخواهید.

حتما بخوانید:
مقامات کارولینای جنوبی می گویند برای اعدام روز جمعه نمی توانند مواد مخدر تهیه کنند