سدیم هیدروکسید چیست؟

سود سوزآور و آب رقیق شده در ترکیب کن، میکس می شوند. در صورتی که محلول های مورد استعمال رقیق باشند، همین واکنش بی خطر است. به جهت کاهش خطر قرار گرفتن در معرض همین ماده شیمیایی محصولات حاوی آن را دور از دسترس کودکان مراقبت کنید. این واکنش این چنین می باشد که سدیم را باطن آب میریزیم در صورتی که مقدار سدیم بسیار باشد خطر آتشسوزی و انفجار هم وجود دارد. هیدروکسید سدیم مضاعف بسیار در آب دارای اتانول و متانول زیاد محلول می باشد و یک ادغام عالی به جهت ترکیب نمودن اساسی این مایعات است. سدیم هیدروکسید در مقادیر به جهت خمیرکردن چوب به جهت ساختن کاغذ و فیبر های بازتولیدی به کار گیری می شود. سدیم هیدروکسید به دو رخ جامد، که مشابه به پرک میباشد و اساسی نام سود پرک یا سود سوز آور، و مایع (سود مایع) در بازار وجود دارد. در اثر واکنش فی مابین سولفات مس و محلول سدیم هیدروکسید (سود مایع | محلول سود پرک) هیدروکسید مس به صورت رسوبات آبی رنگی رخ می گیرد. هیدروکسید سدیم می تواند به طور خاص باعث انتقال چربی طاقت فرسا شود و از تجمع چربی که باعث مسدود شدن زهکش ها در صابون محلول می شود گردد ، از آنجایی که این ماده نسبت به بقیه مواد در دسترس ، مقرون به صرفه تر می باشد و قدرت پاک کنندگی بیشتری دارااست در صنعت برای تمیز کاری تعیین بجایی می باشد . محلول های سدیم هیدروکسید اساسی افزودن ادغام این ماده جامد به آب ساخته می شوند و هیچ گاه آب به آن نمی رسد، ادله این فرمان آنست که مقادیر متعددی گرما زمان حل شدن هیدروکسید سدیم در آب تولید می شود. حدود 56 % سدیم هیدروکسید تولیدی، در صنعت به کار گیری می شود که از همین میزان 25 % آن در صنعت صفحه به کارگیری می شود. تناول کردن سود، در صورت بلع بایستی فورا مقدار زیادی آب یا شیر (در حدود 240 میلیلیتر) نوشید و به شتاب اهمیت مرکز ها درمانی تماس گرفت. مواد جامد آبی تولید شده، هیدروکسید مس می باشند که به شکل نامحلول در کاسه آزمایش ته نشین حلال سدیم هیدروکسید میگردند. هیدروکسید سدیم در صنعت پتروشیمی و استخراج از چاه های نفت. لذا می قدرت صابون های زینتی را نیز مثال زد همین دسته صابون ها که در آن ها گلیسیرینه وجود داراست که از آن برای لطافت پوست استعمال شده از سدیم هیدروکسید استفاده می شود. از سدیم هیدروکسید در ایجاد نمک های سدیم، پاک کننده ها، تهیه و تنظیم pH و سنتزهای اورگانیک مورد به کار گیری قرار می گیرد. به تیتر مثال قاتل سریالی ایتالیایی، لئوناردو سیاسیولی، از همین ماده شیمیایی به جهت نهفته کردن اجساد به کارگیری می کرده و در غایت از آن ها صابون ایجاد می کرده است.

حتما بخوانید:
جلوگیری از سرقت خودرو با ردیاب «کارکوش» - خبرگزاری مهر