[ad_1]

تعدادی از زمین لرزه های کوچک صبح روز یکشنبه زمین لرزه هایی را به تعدادی از شهرستانهای کالیفرنیا منتقل کرد.

شدیدترین زمین لرزه زمین لرزه ای به بزرگی 4.4 ریشتر در حوالی دریاچه در شمال کالیفرنیا بود.

زمین لرزه کوچکتر – اما هنوز قابل توجه – با بزرگی 3.6 ریشتر در مقیاس ریشتر در حوالی وارنر اسپرینگز در شهرستان سن دیگو رخ داد.