خرید اسید اگزالیک – ادرس

چنانچه اسیدی را اهمیت محلول حاوی هیپوکلریت سدیم مخلوط کنند در معرض کلر قرار بگیرند.به عنوان نمونه می توان به ترکیب کردن پاک کننده های پیاله توالت حاوی اسید کلریدریک، فسفریک یا این که اسید اگزالیک اهمیت سپید کننده اشاره کرد.اگر اسید به اندازه برای کاهش PH محلول هیپوکلریت به تحت 4 بیش تر شود،گاز کلر آزاد می شود. اسم های مترادف آن شامل: اسید اکسالیک ; جوهر ترشک; اگزالیک اسید ;دی اتانوئیک اسید می باشند. در خرید کردن و فروش اسید اگزالیک یا اگزالیک اسید Oxalic acid ممکن میباشد اهمیت نام دیگر آن ، که اکسالیک اسید می باشد مواجه شوید. نام دیگر آن اسید اتاندیوئیک است.عناصر تشکیل دهنده کربن،هیدروژن،اکسیژن هستند.نوع ترکیب آن دی کربوکسیلیک اسید،اسید آلی (آلی) است.شکل آن جامد است و وزن مولکول آن 90.04 گرم در مول است. اینها ترکیبات آلی میباشند که شامل دو تیم اسید کربوکسیلیک هستند. اسید آیتم استعمال برای درمان باید حتما از جور آزمایشگاهی باشد. همینطور در صورتی که اسید اصلی چشم عکس العمل کرده باشد، بایستی چشم را به رخ پلک گشوده شستشو نمایید. همینطور پس از اتمام کار، دست ها و شکل می بایست کاملا شسته شوند. در صورت تنفس غبار آن، فورا بایستی دهن شسته شده و شخص به هوای آزاد منتقل شود. همینطور پس از اتمام کار, خرید اسید اگزالیک در اصفهان دست ها و شکل کاملا بایستی شسته شود. همچنین نباید مهم چشم تماس داشته باشد. همینطور گفته می شود که استنشاق مکرر و دائمی دود حاصل از تصعید اسید اگزالیک سبب ساز تولید سنگ تمامی در افراد حیاتی می شود. دستگاه بخور اسید اگزالیک شامل یک تابه بخارساز هست که پس از آن که در کندوی زنبور عسل قرار دیتا شد متصل به باتری می شود. یک عدد از اصلیترین نگرانی های بهداشتی در مورد اگزالیک اسید همین میباشد که میتواند به مواد معدنی موجود در روده متصل شده و از جذب آن به بدن دوری کند. بیشترین خطر این اسید در حالت تنفس، غبار آن می باشد.

حتما بخوانید:
پیش بینی می شود پیروزی کالج انتخاباتی بایدن همان پیروزی ترامپ در سال 2016 باشد.