[ad_1]

جو بارو ، بازیکن خط حمله تازه کار بعد از ظهر یکشنبه در بازی سینسیناتی بنگالس مقابل تیم فوتبال واشنگتن به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه چپ پا از زمین خارج شد.

در آغاز کوارتر سوم ، بارو توسط مونتس سوات دفاعی واشنگتن مشت شد و توسط جاناتان آلن فرمانده دفاعی در حالی که او پاس انداخت و پای او به طور نامناسبی خم شد ، ضربات کمتری به او وارد کرد.

بارو قادر به فشار آوردن به پای خود نبود ، که به او کمک کرد تا بتواند یک گاری را در اختیار خود بگذارد.

مقدسین با تجربه این تیسل هیل می روند تا آینده چهارماهه را تجربه کنند: شان پایتون “فقط می خواهد بداند