[ad_1]

روز یکشنبه ، مقامات کانزاس سیتی کلینیکی را در برابر کارخانه های آبجو سازی خلیج تامپا ایجاد کردند.

پاتریک موهامس در پایان کوارتر اول پاس 44 متری را به تایریک هیل انداخت تا کارفرمایان 17-0 به ثمر برسند. هیل در اطراف برخی از بازیکنان بالقوه تامپا بای دوید و در بازی موفق به گلزنی شد و همانطور که به منطقه پایان بازگشت او انجام داد.

“DREW LOCK” از برونكوس به دلیل عدم استفاده از ماسك عذرخواهی می كند: “اشتباه صادقانه ، اما یكی از آن خود خواهد بود”

هیل و موهمس در سه ماهه اول این اقدام اعداد مضحکی را قرار دادند.