تدریس المپیاد شیمی – اساتید شیمی ایران

همه کلاس شاخ درآورده بودند که چطور چنین چیزی ممکن است،امتحان که از ۲۰ نمره بوده، من هم هاج و واج باقیمانده بودم و بارم سوال ها را نگاه می کردم،هنوز یک سری دقیقه نگذشته بود که معلم اینبار نام دوست جی۵ ایم را خواند و گفت او هم نمره اش ۲۱.۵ شده. چندوقت بعد، امتحان در میان ترم دادیم و من آنقدر سوال ها را تمام و درست جواب دیتا بودم که زمانی مدرس مان صفحه ها را سرکلاس آورد و به اسم من رسید حیاتی صدای بلند گفت:« باریکلا،اخزری ۲۳ گرفته». دلم می خواست روشی باشد تا برای امتحانات انتها ترم و حتی کنکور به من امداد نماید چون ما خانواده خیلی هیاهو داشتیم مهمتر از همه، کهولت سن مادرم منجر می شد حساس مسئولیت بیشتری داشته باشم همیشه اکثر کارهای منزل حساس من بود صرفا شب ها می توانستم یه خرده درس بخوانم. من حتی خیلی نیز به جهت کنکور درس نخواندم به خاطر شرایطی که در خانه داشتیم به هیچ وجه فرصتی به جهت درس قرائت نبود، فقط یک ماه به کنکور همان جی برگ ها را بیرون آوردم و مرورشان کردم. واکنش ها و فرمولهای شیمی سختی خودش را داشت ولی من طوری اهمیت جی۵ درس می خواندم که ابعاد به دردم بخورد،یعنی دروس هر جلسه را به عبارتی موقع جی برگ نویسی می کردم و به جهت امتحانات نقطه نهایی ترم و کنکور کنار می گذاشتم. به این ترتیب میتوانید مهارت لازم را در همین درس کسب کرده و گام اول را در درس شیمی به درستی بردارید. درس شیمی دهم رشته تجربی و ریاضی را در انتشارات گیلنا مهندس عارف ربیعیان درس دادن کرده است. در در بین دروس هنرستان شیمی جداسازی درس دشواری بود بدتر از همه این‌که مدرس مان هم عوض شد و کلیدی طریق تدریس مدرس نو آشنا نبودیم، یک جوری جداسازی برایمان غول شده بود. مدرس به جهت ادامه علم آموزی به سراغ شیمی آلی در دانشگاه شهید بهشتی رفته هست و سند فوق لیسانس شیمی محض در دانش گاه شهید بهشتی دارد. والت دستبهکار می شود و یک باتری ساده با اسید، فلزات گوناگون و سیم میسازد و مکانیسم شیمیایی آن را به جهت جسی اینطور توضیح میدهد: «اگر دو نوع فلز متفاوت را در یک اسید ( یا محلول الکترولیت دیگری نظیر آب دریا) قرار دهیم، واکنشپذیری شیمیایی متعدد فلزات ولتاژ تولید میکند». دارای توجه به تنوع بالای مسائل مطرح شده در مکتوب های شیمی، برای موفقیت در تدریس خصوصی درس شیمی، یک مدرس شیمی خوب باید بتواند اساسی ایجاد رابطه با شاگرد، انگیزه حتمی را در او جهت کلیدی دادن به مکتوب درسی و یادگیری کامل مسائل مطرح شده در مکتوب تدریس خصوصی شیمی مورتیمر به وجود آورد. چطور اساسی جی۵ درس می خواندید؟ هرچیزی که پیش از این یادگیری اش برایم ریلکس کمبود تاریخ ادبیات ها،زبان انگلیسی، محاسبات ریاضی و فرمول های شیمی خیلی زیبا اساسی جی۵ در یادم می ماند. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها اکثر در آیتم تدریس خصوصی دروس مهندسی شیمی اهواز لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.

حتما بخوانید:
بوریس اپشتین ، مشاور انتخاباتی ترامپ ، آزمایش ویروس کرونا مثبت است