او (استاد خیراندیش) صرفا به پوست و رنگ و بر روی سالی نگاه کرد و بیماری را تشخیص داد. ضماد یونجه پخته شده بر روی چشم از شب تا صبح بماند. مطابق این گزارش مجموعه مستند که از نتورک آسمان پخش شده است، سالی کودکی ۱۰ ساله از خانوادهای ثروتمند است که در نیوزلند زندگی میکند و از بدو میلاد تا روزگار درمانش نمیتوانست غذایی حتی شیر مادر خویش را بخورد. او زمان خوب آن را در مرزوبوم آمریکا گذرانده می باشد و سال ها در این میهن اقامت داشته است. دکتر خیراندیش بنیانگذار مجله پرورش آموزش تاریخ، در وزارت آموزشوپرورش است. در سال 1366 زمان کارشناسی ارشد را به پایان موفقیت و در سازمان پژوهش و برنامهریزی وزارت آموزشوپرورش درگیر به عمل شد. از سال 1364 کلیدی پیوستن به سازمان پژوهش وزارت آموزشوپرورش، تألیف کتابهای درسی را شروع نمود. اساسی عرض درود خدمت حاج آقا دکتر معالج خیراندیش خانمی هستم ۵۵ ساله از مشهد که حدود ۸ماه است در سینه ام عده ای به وجود آمده که مهم مامو گرافی وسونوگرافی نشان دیتا می باشد که به احتمال جمع ی چربی است اما مثال برداری نکردم زیرا میترسم. متاسفانه رادیولوژی نداشتند. خودم پیشنهاد کردم به بیمارستانی که منحصربه‌فرد شکستگی و اورتوپدی میباشد برویم و هم زمان اهمیت دکتر معالج معالج ستونِ فقراتم جناب آقای مسعود فاخری که پیش از این هم به دلیل تصادف شدیدی که موقع فیلمبرداری «اذر شهدخت ، پرویز و دیگران» داشتم ایشان و تیم پزشکیشان مرا از آسیبهای جدی نجات دیتا بودند، در مورد گزینش بیمارستان مشورت کردم که ایشان نیز تایید کردند. نه اینکه بخواهم کارهایی دستوری انجام دهم یا این که آنچه خودم به آن اعتقاد و باور ندارم و دوست ندارم، برگزینم، بلکه زمانی آنچه دوست دارم و در مقابلش احساس مسئولیت میکنم، مخصوصاً در علیه مردمان و نقشم، آنچه به عنوان کار هنریام ارائه میدهم، دارای اشراف به این مورد قضیه است که بازتابی خواهد داشت که همهگیر است. عمل هنری خود را از سال 1349 با حضور در بازی زنده شروع کرد. زمانی یک تکه نان سنگک را دید آغاز به خوردن کرد. تا این که حیاتی یکی از از فعالان طب سنتی آشنا شد و اصلی توصیه او به کشور‌ایران سفر کرد. معلم حسین خیراندیش که به اتهام دخالت در عمل پزشکان زیر تعقیب وزارت بهداشت قرار گرفته و فعلاً حیاتی وثیقه آزاد شده است، توانسته بود دارای خط مش حلی بی آلایش سالی بچه نیوزلندی را به شرایط معمولی برگرداند. در صورتی که کلیه روزهای دردسترس مالامال شده میباشد و امروز، روز کاری بر شالوده هفته کاری است، در نقطه نهایی ساعت کاری به سامانه به جهت گرفتن نوبت دکتر خیر اندیش 07 دیدار بیایید.

ایندکسر