[ad_1]

رئیس جمهور منتخب جو بایدن روز دوشنبه اولین جلسه توجیهی ریاست جمهوری خود را دریافت می کند ، گزارشی حاوی اطلاعات از سازمان های اطلاعاتی کشور.

این خبر توسط جن پسکی سخنگوی انتقال بایدن تأیید شد که به زودی سخنگوی وی در کاخ سفید خواهد شد. این به دنبال تصمیم کاخ سفید در اوایل هفته برای بایدن برای شروع دریافت جلسات روزانه رئیس جمهور (PDB) است.

دکتر بایدن روز یکشنبه گفت که رئیس جمهور منتخب پس از پیچ خوردن مچ پا هنگام بازی با سگ خود ، میجر دچار پیچ خوردگی پای راست شد.

دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا ، بعداً با آرزوی بهترین آرزوهای خود برای بهبود سریع بایدن ، نوشت: “زود خوب شوید!”

[ad_2]

منبع: technical-news.ir