بایدن برای تماس 100 روزه ماسک پس از باز کردن


جو بایدن ، رئیس جمهور منتخب روز پنجشنبه در مصاحبه ای گفت كه قصد دارد از روز جمعه از مردم آمریكا بخواهد به مدت 100 روز ماسك بزنند.

بایدن در مصاحبه ای با CNN گفت كه از آمریكایی ها می خواهد كه لباس خود را تغییر دهند اما فقط برای مدت محدود.

بایدن گفت: “اولین روزی که من کشف شدم ، از حضار 100 روز می خواستم که خود را مبدل کنم.” “نه برای همیشه – 100 روز.”

پیتر دوچی از فاکس نیوز در تهیه این گزارش مشارکت داشته است.


منبع: technical-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>