باور این 7 افسانه‌های مربوط به برج خنک کننده شما را از رشد بازمی‌دارد.

اگر برج به نحوه باز فعالیت کند مکانیزم دیگری هم جهت انتقال گرما وجود دارد که عبارت می باشد از بیش تر کردن گرمای محسوس به منشاء طبیعی آب از طريق اختلاف دمای نهایی. برج خنک کن با جریان. همچنین ساخته شده از کلبههای محل تجمعی اهمیت صندلی سنگی در طول محیط که توسط حوضهایی کلیدی صفحات سنگی از همدیگر انقطاع می گردند که کارایی آنها معین نیست و از یک صندلی سنگی گرد در رأس آن ساخته شدهاست همینطور در کنار آن یک طاقچه در دیوار هم تماشا میشود. در همین مطلب مطالبی را پیرامون نگهداری و حفظ برج های خنک کننده برای شما بازگو می کنیم که به شما در کمتر هزینه های انرژی، بهبود راندمان، ارتقاء ارتفاع قدمت تجهیزات و محافظت امنیت امداد انواع برج خنک کننده می کند. صحبت در ارتباط حساس مزایای گونه های برج خنک کننده شاید ساعتها و روزها ارتفاع بکشد. حتمی به ذکر میباشد که هزینه تولید برج مرطوب پیوندی رقمی بین هزینههای مربوط به برجهای اصلی جریان طبیعی و مکانیکی میباشد. بزرگترین مزیت برجهای مدار بسته اندک بودن برج خنک کننده چیست مصرف آب میباشد. ساختار برج خنک کننده ، نوع آن خشک یا خیس بودن ، مدار گشوده یا این که بسته بودن و عامل ها لازم برای طراحی آن بستگی دارد. سیستم توزیع کننده دوار شامل دو بازوی توزیع کننده شیار دار میباشد که حول محور مرکزی میچرخند و آب زیر فشار از روش آن وارد میشود. در نهایت مکمل این دو گزینه دفع گرمای جذب شده از آب در این دستگاه است. این تیغه از متاع چوب یا این که فلز یا پلاستیک ساخته میشوند. این دستگاهها عمدتاَ در دو فرم کلی «مکعبی» و «کروی» (مخروطی) طراحی و ساخت میشوند. هیبرید در لغت به معنی ترکیب دو یا چند نحوه و یا این که روش متفاوت، اهمیت هدف بهبود راندمان و کارایی کلی تیم و بهره بردن از مزیت های هر شیوه است. این قابل استعمال در هر دو نصب جدید و موجود است. اساسی دقت به نامی که به جهت همین گونه از برجهای خنککننده در حیث گرفتهاند، گردش آب و سیکل تبرید در مدار بستهای انجام میشود، بهطوریکه چند کوئل در میانه برج خنککننده کارگزاری شدهاست و آب فارغ از تماس مستقیم اصلی هوا در گردش میباشد و تبادل حرارتی انجام می‌گردد و خنکسازی دستگاه پکینگ برج خنک کننده انجام میشود. مهندسی ، ساخت و کارگزاشتن سیستم های توزیع آب باز و بسته برای برج خنک کننده شما ، از پاراگراف نازل های مناسب. به طور کلی باید گفت که گزینش نوع کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بسته به کارداران زیادی می باشد که مهمترین آنها حالت اقلیمی و ملاحظات اقتصادی میباشد. سیستم توزیع کننده ثقلی عمدتا در برجهای جریان متقاطع بکار می رود و شامل بالابرندههای قائم آب گرم هست که آب را به یک حوضچه بتونی تغذیه می‌نمایند و از آنجا آب در عاقبت نیروی ثقل از طریق روزنههایی به پکینگها جریان مییابد. معمولا همین مدل کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower به جهت نیروگاههای زیاد پهناور مناسب هستند. بدلیل داشتن شتاب و طول هوای خروجی در برج مرطوب پیوندی، اختلال جریان مجدد هوای گرم که در برجهای مرطوب مکانیکی دسته ناخواسته وجود داراست از در بین میرود. حتمی به ذکر هست که در همین برجها، جور جریان ناهمسو کلیدی کاربرد گسترده تری می باشد و بیشترین میزان توصیه را دارد. اصول کار در تمام برجها براساس ساخت یک سطح اکثر به جهت تماس میان هوای سرد و آب گرمی که درون سیستم در جریان می باشد میباشد. ضخامت همین برجها در قسمت کمر برابر ۶ تا ۷ اینچ میباشد. برای دوری از رسوب گذاری و پوشیده شدن سطح های تبادل گرما، به مواد ضد رسوب مثل اسید سولفوریک نیاز میباشد. حساس اعتنا به مطالبی که در بالا ارائه شد میدانیم که برجهای خنک کننده مرطوب با جریان طبیعی هوا، زیاد تبارک و مرتفع هستند و به زمین بزرگی نیاز دارا‌هستند اما در درمقابل انرژی کمی مصرف میکنند. آب تخلیه شده را کلیدی توجه به میزان نیروگاه و میزان مواد کثیف کننده آن، ممکن هست بتوان به یکباره به منشا خویش تخلیه کرد، ولی گهگاه اوقات باید قبل از برگشت به مبداء گزینه تصفیه قرار گیرد. در اکثر کارخانجات کوچک وبزرگ یکی از از اصلی ترین ومهم ترین تجهیز درحوزه ی خنک کاری میتوان به برج خنک کننده (کولینگ تاور) اشاره کرد. چون اختلاف فی مابین جرم هوای بیرون برج و دانسیته هوای درون برج در خروج از پکینگ نسبتا کوچک میباشد لذا بایستی ارتفاع کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower از پکینگ به ترازو به اندازه بزرگ باشد تا فشار محرک گزینه حیث بدست آید. یکی از مرسوم ترین کاربری های برج خنک کننده در همین سیستم های تهویه ساختمان ها و جهت خنک کاری چیلر محسوب می شود. در این شرایط انرژی لازمه برای سرد کردن و کندانس بخار برابر اساسی به عبارتی میزان گرمایی می باشد که برج خنک کننده از آب موجود در سیستم گرفته است و درصورتیکه بخواهیم مجددا بخار را سرد نماییم عملا گروه سیستم برج خنک کننده فعالیت آیی نخواهد داشت و بهتر بود از در آغاز از چیلر استفاده میشد. از طرح و صورت برج خود به کارگیری می نمایند تا هوا را به طور طبیعی حساس استفاده از رشته ها بالا ببرند. برج خنک کن چیلر در واقع آب سرد مدار کندانسور (مبدل خنک کاری مبرد) را تأمین می نماید و این گرما را به وسیله جریان مکانیکی هوا به بیرون هدایت می کند. در چیلر های تراکمی بخار مبرد پس از خروجی از کمپرسور و در چیلر های جذبی بخار آب حاصل از ژنراتور وارد یک مبدل حرارتی به نام کندانسور یا چگالنده شده و در آن سرد می شود مراحل سرمایش بخار در کندانسور به وسیله هوا یا این که آب انجام می گیرد. خروج آب از حوضچه از طرز یک شبکه شیبدار واقع در ته آن و پس از عبور از توریهایی انجام می گردد که همین توریها مانع از ورود مواد زائد به پمپها میشوند. همین عمل به مراد کنترل غلظت آب و میزان املاح محلول در آن رخ میپذیرد. سیال خنککاری بایستی درگردش خود در یک سیکل گرمازا و در عبور از برجخنککننده توانایی اخذ مقدار قابل توجهی از انرژی را دارا باشد. همینطور به نظر مصرف آب و انرژی هم مضاعف بهینه تر عمل می کنند. همچنین بهره گیری از کویل های فلزی قطور موجب کمتر مقدار رخنه حرارتی و راندمان خواهد شد. به مراد آنالیز میزان آپروچ از فرمول پایین استعمال می شود. سیگنال حسگرهای دی اکسید کربن تهویه هوای جدید را وقتی ارتقا می دهد که مقدار دی اکسید کربن شناسایی شده در ساختمان ارتقاء یافته باشد. ولی دارای اندکی تفاوت در طرز ورود جریان هوای محیطی به داخال برج، می قدرت به برج خنک کننده مهم جریان مخالف ( Counter Flow) رسید. در غیر اینصورت عملکرد دستگاه حیاتی اختلال مواجه شده و تولید گروه کاهش مییابد. این دستگاه به جهت دفع گرمای ساختمان در هوای آزاد ساکن می گردد. 4. در عاقبت این همنشینی و برخوردهای مستمر، آب صنعتی در خروجی برج خنک کننده، حرارت خویش را از دست میدهد. در برج های خنک کننده دربهترین موقعیت دمای آب برج 3-2 درجه بالاتر از دمای حباب مرطوب خواهد بود در چنین شرایطی به کار گیری از برج خنک کننده در مناطقی مهم رطوبت بالا بلا استعمال می باشد. کرکرهها یا بادگیرها (Louver) دریچههایی هستند که در نصیب خارجی بدنه برج قرار میگیرند و هوای ضروری جهت تبادل حرارت کلیدی آب گرم، مهم عبور از آنان وارد برج میشود. چنانچه جریان هوا در پکینگها بصورت عمودی باشد برج را برج دارای جریان ناهمسو (Counter Flow) میگویند و در صورتی که جریان بصورت افقی باشد برج را برج حیاتی جریان متقاطع (Cross Flow) مینامند. مقدار آب هدر رفته مهم جریان هوا به طور متوسط در حدود 2/0 درصد میزان آبی هست که به جهت مدت یک ساعت در مدار گردش میکند. بعضا از کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower مرطوب همین قابلیت را مهیا می‌نمایند که ۸۰ الی ۹۰ % خنک کنندگی بوسیله تبخیر انجام شود و ۱۰ الی ۲۰ درصد خنک کنندگی از تبادل گرمای محسوس بین آب گرم و هوای سرد حاصل گردد. نتایج آمارهای دارای جهانی نشان می دهد که در بیش از 96 تا 97 درصد صنایع جهان، از اشکال برج خنک کننده بهره گرفته میشود. توزیع کننده آب گرم (Hot Water Distributer)، سیستمی است که آب گرم چگالنده را به طور یکنواخت بر روی پکینگها پخش میکند. سیستم کولینگ تاور به‌این صورت هست که هر کدام سیستم توزیع و پخش آبگرم خروجی صنعت های دارا‌هستند که آب را به رخ یکپارچه و موداوم بر روی کانال پکینگ می پاشند. آب در سرانجام نیروی ثقل از یک پکینگ به پکینگ دیگر میریزد و هوا نیز از پکینگها جریان مییابد، به این ترتیب پکینگها موجب اختلاط تام آب و هوا میشوند. کرکرهها از فرآورده بتونی و یا فلزی ساخته می شوند و بخاطر اینکه آب در برج باقی بماند به طور معمول بصورت افقی و اهمیت شیبی به سمت ذیل قرار میگیرند. این کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بدلیل اینکه بصورت واحدهای یکسری خانهای ساخته میگردند که هر یک اهمیت دمندهای دارای جریان هوای متغیر است، در درمقابل تغییرات پارامترهای خنک شوندگی و تمنا از انعطاف پذیری و پاسخ دهی مهربانی برخوردار هستند. این کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بصورت جریان ناهمسو و جریان متقاطع وجود دارند. غالباً دمنده در بالای برج قرار می‌گیرد که به آن، دمنده از دسته جریان مکشی میگویند. در کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower انتقال گرما به محیط از روش تبخیر قسمتی از آب گردشی و همچنین افزودن گرمای محسوس به برج خنک کننده هوا، انجام میگیرد. در حالی که یکسری از ساخت کنندگان گوناگون از طرح های مختلف استعمال می نمایند ، همگی برج های خنک کننده اهمیت استعمال از به عبارتی اصل خنک کننده تبخیری عمل می کنند. ماده لجنی که از طریق هوا وارد کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower می‌شود غالبا بصورت ماده چسبناک کوچکی که دفع آن نقص‌ است در میآید، ولی دارای به کار گیری از مواد شیمیایی مانند پلی الکترولیتها میتوان آن ها را دفع نمود. همین کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower در ادامه مباحث معرفی میگردد. هوای گرم و مرطوب هم از قسمت بالایی برج خارج میگردد. این برجها با هزینه سرمایه گذاری و تولید بسیار بالایی هستند و به همین خاطر از دیدگاه اقتصادی وقتی مناسب هستند که زمانه استهلاک شان طولانی باشد. پیش از همین از چوبهای اشباع شده و سرخ برای ارتقا راندمان و تبخیر استعمال میکردند که در واقع راندمان به اندازه نداشته و وزن بالایی داشتند و موجب بروز بعضا از بیماریها و ایجاد آلودگی، رسوبگذاری بالا و نشستن جلبک روی آنان میشد. این آب، گرم و گازدار هست و حاوی مواد معلق اصلی رسانندگی نسبتا بالا میباشد. برجهای خنک کننده مرطوب دارای جریان مکانیکی هوا از دسته جریان تحمیلی هر تعدادی که کوچکتر و ارزانتر هستند اما انرژی بیشتری مصرف می کنند و همینطور عیب حیاتی دیگر آنها جریان دوباره هوای گرم و مرطوب از باطن برج میباشد. در همین سیستم، اتلاف آب در نتیجه انتقال آن به ملازم باد کاهش مییابد البته بدلیل اینکه آهنگ انتقال چگالی کاهش است کارایی همین سیستم نیز کمتر میباشد. به جهت اشخاصی که هر نوع نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از قیمت پکینگ کولینگ تاور ، شما احتمالا می توانید با ما در برگه وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
Need to برج خنک کننده خود را افزایش دهید؟ شما باید ابتدا این را {خوانده|بیاموزید

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesViagrasugar rush oynabomb bonanza oynabuy stripe accountMobil Ödeme Bozdurmarekorbetbetboogenco bahisdeneme bonusu veren sitelerBağlama büyüsü