بازی مافیا چیست؟

به این رخ است که یک تفنگ در دست داراست و در فاز شب می تواند فقط حساس یک گلوله ای که در تفنگ است، بازیکن را گزینه هدف قرار دیتا و آن را بکشد. حتی تیری به سمت رخ لینکلن نیز شلیک میشود ولی مهم خوش شانسی زنده باقی مانده و گلوله از کنار سر لینکلن رد میشود. مدیریت همین مجموعه شخصی به نام سامی رابینسون است. بر پایه برنامه ریزی آنگاه از وصال به گاو صندوق، الیس (پسر سامی) و دنیس (پسر یکی از از ذیل دستان مارکانو به نام توماس برک) کف خزانه را منفجر نمایند و همگی از بازی مافیا 1 به جهت کامپیوتر بانک خارج شوند. او ادامه می‌دهد که الان وقت مناسبی می باشد تا به تیتر مامور فدرال به سراغ بانک رفته و پولهای خزانه را سرقت کنیم. سامی میگوید که به خاطر همین ایراد الان سه ماه میباشد که او هیچ مبلغی نتوانسته به بزرگترین مافیا شهر به این معنی که سال مارکانو بدهد و این مسئله میتواند عواقب بسیار بدی به جهت گروه گنگ سیاه داشته باشد. ناگهان کلیه چیز بهم میریزد و اعضا مجموعه مارکانو شروع به کشتن تیم سامی میکند. لینکلن باکا را میکشد و همگی چیز را پس میگیرد. همان شب لینکلن تصمیم میگیرد تا به مقر هائیتیاییها حمله کند. لینکلن به بار سامی می‌رود البته در این زمانه گروهی از هائیتیاییها به توشه حمله میکنند. من حساس مهربانی به مسابقه ندارم، اما نمیتونم این حساس رو به طور عقلانی ثابت کنم». همین مبادرت نماینده قانونی باید همت شود که برای تیم مافیا و پدرخوانده انجام شود ولی ممکن است وکیل به جهت رد گم کنی یکی شهروندان را نیز موکل خویش نماید که شهروندان به کسی که موکل شده مشکوک شوند و در روز آن‌گاه به جهت حذف او رای دهند. لینکلن در واقع قصد دارااست تا حیاتی همین فعالیت نشان دهد که هیچ تفاوتی دارای بقیه مردم آمریکا ندارد و یک شهروند عادی آمریکایی می باشد البته آنگاه از ۲ سال او دوباره به نیو بوردو بر میگردد. روزهای بازی مافیا بهترین دوران برای شهروندان است، چرا که میتوانند با خوب گوش دادن به صحبت دیگران و تفکر، دیگر شهروندهای بازی را شناسایی کنند و اهمیت آن‌ها یک تیم تشکیل بدهند تا مافیاها را راحتتر بیرون کنند. گروه گنگ سیاه میتوانند آن‌ها را ناکامی دهند. در رخ انتخاب نقش تا شب آنگاه به عبارتی نقش را خواهد داشت. ” و به جهت کارآگاه مطرح می کند که “قصد پی بردن به نقش چه کسی را داری؟ ماجرا بازی به صورت خاطره روایت می شود و چند نفر ماجرا این بازی را از نگرش خودشان تمجید میکنند. در صورتی که از بازی بیرون شود ، نقش همگی اشخاصی را که از بازی خارج شدهاند ، رو میکند. ولی چنانچه تصمیم به مذاکرده گرفته بشه مافیا در اون شب اذن ندارن که علاوه بر تغییر‌و تحول نقش یکی از از شهروندان شهروند دیگه ای رو از بازی حذف کنن. 2. هنگامی که راوی اعلام میکنه که شب شده، تمامی اشخاص باید چشماشون رو ببندند و تا هنگامی که آفریدگار یا همون راوی نقش های اون ها را صدا نزده نباید چشماشون رو باز کنن. به این شکل که گرداننده بازی اسم نقش های آیتم لحاظ را بر روی ورقه می نویسد و برگه ها را تا کرده و بر میزدند و به هر کس یک کاغذ می دهد. در سرانجام خویش ناتاشا یا این که روانپزشک به جای آن فرد ساکت می شوند. این موقعیت جوریه که از هر نگرش هر طرف که نگاه کنی انگار اون شخص درست میگه و نمیشه حرفش رو به راحتی رد کرد. فرشته می تواند یک بار کسی را که کشته شده به بازی برگرداند. پدر جیمز که در هم اکنون داستان ماجرا لینکلن میباشد به این نکته اشاره می نماید که سامی قصد داشت تا شهر را سوراخ کرده و به کالیفرنیا برود تا پیش یک عدد از عزیزان قدیمی خودش در یک شرکت کشتی سازی فعالیت کند. او میتواند هائیتیاییها را یک عدد پس از دیگری از پا دربیاورد و در غایت به مدیر مجموعه به این معنی که باکا میرسد. بخشهای دیگر از بازی از دید جان داناوان داستان می گردد و در غایت نفر دیگری که قصه بازی را تعریف‌و‌تمجید مینماید جاناتان مگوایر می باشد که افسر FBI بوده و بر بر روی پرونده لینکلن کار میکند، ولی او نقشی در بازی ندارد. پدر جیمز روایت زندگی شخصیت کلیدی بازی یعنی لینکلن کلی را شروع میکند. پدر جیمز می گوید که لینکلن در سال ۱۹۴۷ در شهر نیو بوردو به عالم آمد اما دو سال سپس مادر او لینکلن را جلوی یتیم منزل رها میکند. او‌لین نفری که روایت بازی را روایت میکند، پدر جیمز است. او لینکلن را به تیتر فرزند خوانده خویش میپذیرد. سامانه درآمدی مافیا در شهر هنوز فعال نمی باشد و نمیتوان تشخیص اعطا کرد به چه رخ قرار است فعالیت کند. بازی مافیا را اهمیت هر یک‌سری می اقتدار بازی کرد، اما هر چه تعداد بازیکنان بازی عمده شود، بازی دیدنی خیس و نقش های بیشتری در بازی قرار می گیرند. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط مهم بازی مافیا قسمت اول وب سایت خویش باشید.

حتما بخوانید:
متکلف ، ویلسون با نتیجه 23-17 تیم Seahawks را به عقب عقاب ها رساند