این روز در تاریخ: 6 دسامبربدترین فاجعه معدن در تاریخ ایالات متحده انفجار معدن ذغال سنگ در مونونگا است ، رئیس جمهور ترامپ رئیس جمهور ترامپ اورشلیم را پایتخت اسرائیل اعلام کرد.


منبع: technical-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>