[ad_1]

با لغو هجدهمین متمم ، این ممنوعیت ملی با تبدیل یوتا به سی و ششمین ایالت تصویب بیست و یکمین متمم قانون اساسی پایان می یابد. نلسون ماندلا درگذشت.

[ad_2]

منبع: technical-news.ir

ایندکسر