این روز در تاریخ: 2 دسامبرسنای آمریکا قطعنامه ای را محکوم کرد که سناتور جوزف مک کارتی را محکوم کرد. ارباب مواد مخدر کلمبیایی پابلو اسکوبار توسط نیروهای امنیتی در مدلین به ضرب گلوله کشته شد.


منبع: technical-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>