[ad_1]

فضانوردان آپولو 12 چارلز کنراد و آلن بین دومین فرود سرنشین دار روی ماه را انجام می دهند. دوتایی پاپ Milli Vanilli از جایزه گرمی خود محروم شده است زیرا خوانندگان دیگر صدای خود را به آلبوم “Girl You Know It True” داده اند.

[ad_2]

منبع: technical-news.ir