اصول تعمیر و نگهداری برج خنک کننده

چرا بایستی تعمیر برج خنک کننده چیلر را به افراد ماهر سپرد؟ ولی ای فرمان همواره به مباحث اقتصادی مربوط نمی شود ، چرا که گهگاه حیاتی یک بنا در تولید به حدی هست که قابلیت و امکان جایگزینی آن در کوتاه مدت وجود ندارد و می بایست تعمیرات شکل پذیرد. هر دستگاهی در وضعیت خاموش همین قابلیت و امکان را میدهد که به راحتی به بخشهای مختلف آن دسترسی پیدا کرده و بتوان قطعات متفاوت آن را جدا کرد؛ پس اطمینان حاصل نمایید دستگاه تماما خاموش است(برق پمپها و رشته خاموش باشد). اصولا برج خنک کن ها بایستی در محلی نصب شوند که در اطراف آن مانعی برای ورود هوای جدید نباشد . گاهی حاشیه های جلویی پره های حرفه در اثر برخورد ذرات رطوبت و گرد و غبار مبتلا زخم می شوند و فرسایش – خوردگی در آن ایجاد میشود. بدنه فلزی بکار رفته اهمیت تولید پوششهای مناسب می تواند مقاومت به اندازه در برابر رسوب و خوردگی را داشته برج خنک کننده پایا سرداب باشد. 3. محل هایی که زیر خوردگی فولاد هستند را حساس سمباده تمیز نمایید و سپس کلیدی ضد زنگ و رنگ اپوکسی و پوشش مجدد تعمیرات برج خنک کننده را انجام دهید. اضطراری به ذکر میباشد در بعضا مواقع وضعیت بهره برداری به نحوی است که نیاز به تعمیرات عصر ای ناگریز می باشد و فقط به کارگیری تعمیرات کارآمد مهم طولانی ترین دوام مورد حیث می باشد. آیا نیاز به تعمیرات مناسب بها با دوام کوتاه مدت می باشد یا نیاز به یک تعمیر با حداکثر دوام می باشد. پوشش های مذکور دارای وجود تشابه عملکردی در بخش اعظمی از مواقع ، و نیز مزایای نسبی پوشش های سیمانی-اکرلیکی به علت سهولت اجرای فعالیت آوری کوتاه و امکان تولید پل در شکاف های تا 1500 میکرون و بتن های کرمو از لحاظ نگارندگان پوشش های نفوذگر کریستال شونده در کولینک تاور های بتنی ارحج می باشند. همین پوشش مهم وجود مزایای منحصر به فرد به فرد و مناسب مثل مقاومت مکانیکی و شیمیایی بالا ، اکثر زمان ها اهمیت استمرار قابل قبولی نمی باشند. همین امر به علت مقاومت چسبندگی فراتر همین پوشش ها می باشد که سبب ساز می گردد استمرار آنان در بخش ریزیشی دیوارها که سایش بالایی وجود دارد اکثر بوده و در اثر سایش مبتلا جداشدگی یا طبله شدگی نمی گردند. از همین رو پوشش های اساس سیمانی کارایی بهتری از خویش نشان خواهند اعطا کرد و به تبع استمرار بیشتری خواهند داشت. در همین حالت ملات های اساس سیمانی به علت مشخصات مهم شباهت بالا از منظر مکانیگی و حرارتی، حساس بتن شالوده و همینطور عدم انحصار زمانی بهترین گزینه می باشد.

حتما بخوانید:
راهنمایی در مورد استفاده از ماسک در شرایط COVID-19