اسید آسکوربیک چیست؟

ویتامین C در شیر مادر انسان مهم 5.0 میلی گرم در 100 گرم و 1/6 میلی گرم در 100 گرم در یک نمونه آزمایش شده از شیرخشک وجود داراست ، ولی شیر گاو فقط 1.0 میلی گرم در 100 گرم دارد. ویتامین سی یک ماده واجب به جهت ادامهی حیات انسان و اکثری از جانداران دیگر است. باعث پیشگیری از گرفتگی عروق به وسیله کلسترول بد و بالارفتن همین ماده میشود. روزگار پخت طولانی خیس ممکن میباشد به همین اثر بیشتر کند. اسید آسکوربیک ذیل حالت خاص از نظر شیمیایی جزء‌جزء‌کردن می شود ، که بخش اعظمی از آنان ممکن می باشد در زمان پخت خوراک حادثه بیفتد. کلم بروکلی ممکن است اسید آسکوربیک را در حین پخت و پز یا این که ذخیره بیش از عمده سبزیجات ویتامین ث یا این که اسید آسکوربیک نگهداری کند. ویتامین C یا این که اسید L- آسکوربیک یک ویتامین حیاتی محلول در آب است. همینطور همین اسید یک آنتی اکسیدان است، یعنی از زخم رادیکال­های آزاد به سلول­ها و بافت­های بدن خودداری می­ نماید که نقش مضاعف مهمی به جهت دستگاه ایمنی تن دارد. ویتامین C به جهت ترمیم جراحت رادیکال های آزاد در ویتامین E وارد تن می شود، و به ویتامین E نیز اذن می دهد تا وظایف اصلاح رادیکال آزاد خود را ادامه دهد. همین ترکیبات اهمیت در اشکال متعدد میوه ها و سبزیجات یافت می شوند. همین ادغام در فضای سبز و اکثری از میوه­ ها و سبزیجات یافت شده و در بخش کلیوی برخی حیوانات هم تولید می­گردد. ثابت شده که آنزیم کاتالاز با دفع H2O2 از گیاهان نگهداری می­ نماید (25).حضور اسکوربات و سالیسیلیک اسید به شکل تنهایی و همچنین به رخ توأم در موقعیت نرمال عموماً منجر کمتر کار کاتالاز می شود البته در موقعیت تنش ، دارای اعتنا به این‌که ترکیبات ذکر شده سبب ساز مهار خسارات ناشی از تنش می شوند، در غایت فعالیت آنزیم کاتالاز ارتقا می یابد کلیدی دقت به این که آسکوربات و سالیسیلات دو مخلوط اهمیت خاصیت آنتی­اکسیدانی بسیار عالی می­باشند لذا در حذف رادیکالهای آزاد اکسیژنی و کمتر خسارت، امداد مؤثری به آنزیمهای پراکسیداز و کاتالاز در گیاه می­کنند. در صورتی که شما هر مدل سوالی در رابطه اساسی چه جایی و شیوه استعمال از اسید اسکوربیک خرید دارید، می توانید اهمیت ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
باربری بلوار تعاون - اتوبار بلوار تعاون - 20% تخفیف - 44440426