[ad_1]

در دو هفته گذشته ، ما شاهد هستیم که بدترین تیم های NFL در هنگام پوشش دادن به گسترش ، چرخش می کنند. آیا این روند در هفته جاری که طرفداران فرصت کسب 100000 دلار کاملاً رایگان در FOX Super 6 NFL Challenge را دارند ، ادامه خواهد یافت؟

[ad_2]

منبع: technical-news.ir